Φιλοσοφία


Number of View: 0Σε αυτή την φιλοσοφική μελέτη ο Γκέοργκ Λούκατς ανατέμνει τα αίτια, τα συμπτώματα και τις συνέπειες της βαθιάς κρίσης της «αστικής» φιλοσοφίας των ημερών του που είδε και σε κάποιες περιπτώσεις προετοίμασε το μονοπάτι από όπου θα περνούσε ο φασισμός. Μέσα από τη σκοπιά του διαλεκτικού υλισμού τον οποίο υπερασπίζεται εκθέτει τη σύγχυση και το ναυάγιο του ιδεαλισμού ως υποστηρικτή πια του καπιταλιστικού και...

Read More

Number of View: 0Το βιβλίο αυτό είναι απόρροια μιας μακράς συνομιλίας κι ενός διεισδυτικού διαλόγου με τον συγγραφέα Φώτη Τερζάκη. Μέσα σε αυτές τις συζητήσεις επιχειρήσαμε να θίξουμε διαφορετικά θεωρητικά και φιλοσοφικά ζητήματα που βρίσκονται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της σκέψης και του συγγραφικού του έργου, όπως η αισθητική, η διαλεκτική, η φιλοσοφία της φύσης, η ανθρωπολογία του ιερού, η πρόσληψη της Σχολής της Φραγκφούρτης, η...

Read More

Number of View: 0Το παρόν ερευνητικό εγχείρημα επικεντρώνεται στην έννοια της πραγμοποίησης στο νεανικό έργο του Γκέοργκ Λούκατς, στην αποκαλούμενη δηλαδή προμαρξιστική του περίοδο, καθώς και σε μία διεξοδική ανάλυση του πρώτου κεφαλαίου του Η πραγμοποίηση και η συνείδηση του προλεταριάτου, κεντρικού δοκιμίου του βιβλίου Ιστορία και ταξική συνείδηση (1923). Σε τι συνίσταται το φαινόμενο της πραγμοποίησης το οποίο κατά τον μαρξιστή...

Read More