Φιλοσοφία


Το βιβλίο αυτό είναι απόρροια μιας μακράς συνομιλίας κι ενός διεισδυτικού διαλόγου με τον συγγραφέα Φώτη Τερζάκη. Μέσα σε αυτές τις συζητήσεις επιχειρήσαμε να θίξουμε διαφορετικά θεωρητικά και φιλοσοφικά ζητήματα που βρίσκονται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της σκέψης και του συγγραφικού του έργου, όπως η αισθητική, η διαλεκτική, η φιλοσοφία της φύσης, η ανθρωπολογία του ιερού, η πρόσληψη της Σχολής της Φραγκφούρτης, η σχέση αναρχισμού...

Read More

Το παρόν ερευνητικό εγχείρημα επικεντρώνεται στην έννοια της πραγμοποίησης στο νεανικό έργο του Γκέοργκ Λούκατς, στην αποκαλούμενη δηλαδή προμαρξιστική του περίοδο, καθώς και σε μία διεξοδική ανάλυση του πρώτου κεφαλαίου του Η πραγμοποίηση και η συνείδηση του προλεταριάτου, κεντρικού δοκιμίου του βιβλίου Ιστορία και ταξική συνείδηση (1923). Σε τι συνίσταται το φαινόμενο της πραγμοποίησης το οποίο κατά τον μαρξιστή πλέον Λούκατς, είναι...

Read More