Τέχνη


Στη μελέτη αυτή ερευνώνται η διασύνδεση βασικών εκφάνσεων του ελληνικού πολιτισμού, όπως είναι ο μύθος, η τέχνη, η θρησκεία και η φιλοσοφία. Ειδικότερα το βιβλίο φιλοδοξεί να συμβάλλει ουσιαστικά και πολύπλευρα στην προσέγγιση διαμέσου της θεωρίας της πρόσληψης πολιτισμικών φαινομένων, δημιουργημάτων του αρχαίου κλασσικού πολιτισμού και η διαπίδυσή τους στον βυζαντινό πολιτισμό. Εντός αυτού του πλαισίου μελετάται η διαπολιτισμική...

Read More