Μυθολογία


Number of View: 0Τι θα κάνουμε εμείς εδώ από αυτό το βήμα; Θα συνδέσουμε την παλαιά θρησκεία με την «νέα» (εντός εισαγωγικών, γιατί μόνο νέα δεν είναι). Από εδώ θα δώσουμε τον χαμένο κρίκο, τον κρίκο που λείπει, τα σύμβολα. Χωρίς τα σύμβολα, όλα τα διηγήματα, οι ιστορίες, οι μύθοι, οι αλληγορίες, η ελληνική γραμματεία και τα ιερά βιβλία του χριστιανισμού είναι απλά παραμυθάκια για παιδιά. Για να έχουν αξία, θα πρέπει να ξέρουμε τα...

Read More

Number of View: 0Μύθος θα πει λόγος, ομιλία, συνομιλία, αγόρευση, υπόθεση, απόφθεγμα. Η ελληνική γλώσσα έχει πολλές λέξεις για να δηλώσει την έννοια του λόγου, του ομιλείν. Άρα κάτι άλλο υποκρύπτεται κατά τη γνώμη μας πίσω από τη λέξη μύθος. Ανατρέχουμε λοιπόν στη ρίζα της λέξης, που είναι μυ-, η οποία μας οδηγεί και στο ρήμα μύ-ω, που σημαίνει κλείνω τα μάτια και το στόμα και δεν μιλώ. Επίσης από την ίδια ρίζα έχουμε και το ρήμα...

Read More