Η κριτική της πραγμοποίησης στο πρώιμο έργο του Γκέοργκ Λούκατς


Το παρόν ερευνητικό εγχείρημα επικεντρώνεται στην έννοια της πραγμοποίησης στο νεανικό έργο του Γκέοργκ Λούκατς, στην αποκαλούμενη δηλαδή προμαρξιστική του περίοδο, καθώς και σε μία διεξοδική ανάλυση του πρώτου κεφαλαίου του Η πραγμοποίηση και η συνείδηση του προλεταριάτου, κεντρικού δοκιμίου του βιβλίου Ιστορία και ταξική συνείδηση (1923). Σε τι συνίσταται το φαινόμενο της πραγμοποίησης το οποίο κατά τον μαρξιστή πλέον Λούκατς, είναι το χαρακτηριστικότερο της κοινωνικής ολότητας του καπιταλισμού, ως ένα σύνολο διαδικασιών και σχέσεων το οποίο καθορίζει και τελικά περιστέλλει κάθε πτυχή και εκδήλωση της ζωής των ατόμων; Πώς μέσα στο βασίλειο της εμπορευματικής δομής, της ανταλλακτικής αξίας και της υπολογισιμότητας, τα άτομα φτάνουν στο σημείο να θεωρούν πως το πραγματικό είναι μόνο το πραγμοποιημένο και πως μόνο το πραγμοποιημένο είναι το πραγματικό;

Λεπτομέρειες

Συγγραφέας | Νίκος Φούφας

Κατηγορία | Φιλοσοφία

Ημερομηνία έκδοσης | 2019

Μέγεθος | 17×24

Σελίδες | 164

ΤΙΜΗ | 12,00€

ISBN: 978-618-83248-2-4