Μελέτη


Number of View: 0Τι θα κάνουμε εμείς εδώ από αυτό το βήμα; Θα συνδέσουμε την παλαιά θρησκεία με την «νέα» (εντός εισαγωγικών, γιατί μόνο νέα δεν είναι). Από εδώ θα δώσουμε τον χαμένο κρίκο, τον κρίκο που λείπει, τα σύμβολα. Χωρίς τα σύμβολα, όλα τα διηγήματα, οι ιστορίες, οι μύθοι, οι αλληγορίες, η ελληνική γραμματεία και τα ιερά βιβλία του χριστιανισμού είναι απλά παραμυθάκια για παιδιά. Για να έχουν αξία, θα πρέπει να ξέρουμε τα...

Read More